SOENGUÜRITUSED & KOOLITUSED
SOENGURINGID

Privaatsuspoliitika

JUUKSEKUNST OÜ PRIVAATSUSTINGIMUSED JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDSÄTTED
Juuksekunst OÜ (reg. kood 14672938) pakub eraisikutele ja juriidilistele isikutele erinevaid teenuseid, mille käigus puututakse kokku klientide isikuandmetega.

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.
Meie tegevus on kooskõlas andmekaitse üldregulatsiooniga (GDPR – General Data Protection Regulation) ja Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Privaatsustingimustes tutvustame, milliseid isikuandmeid Juuksekunst OÜ kogub ja töötleb. Anname ülevaate andmete kogumise alustest, eesmärkidest ja säilitamisest. Samuti tutvustame, mis on klientide isikuandmete töötlemisega seotud õigused.
MILLISEID ISIKUANDMEID JUUKSEKUNST OÜ KOGUB JA MIS ALUSTEL?

Teenuse osutamiseks vajaliku lepingu ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks kogume üldjuhul järgmisi isikuandmeid:
koolituse tellija nimi;
koolituse tellija reg.kood;
koolitusel osaleja nimi;
kontaktandmed (telefon, e-posti aadress).
Kontaktandmeid vajame koolituse materjalide, korraldusliku info ja arve edastamiseks.
Õigustatud huvist lähtuvalt võime juba olemasolevate klientide kontaktandmeid kasutada samalaadsete teenuste pakkumiste ja lisainfo edastamiseks. Kui klient siiski ei soovi meie pakkumisi, on tal võimalik nendest igal ajahetkel loobuda. Teadaannetest loobumiseks palume saata vastav soov vastuseks teile saadetud e-kirjale või kirjutades merle.tensing@gmail.com.

KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITAME?
Meie poolt osutatud teenuste käigus kogutud isikuandmeid säilitame võimalike õigusvaidluste lahendamiseks 10 aastat alates lepinguliste suhete lõppemisest.

KUIDAS ISIKUANDMEID SÄILITAME?
Kasutame tööks isikliku parooliga ligipääsetavaid arvuteid ja tööalaseks suhtluseks usaldusväärse teenusepakkuja serveris asuvat e-posti aadressi. Samuti on isikliku parooliga kaitstud kliendihaldustarkvara, raamatupidamisprogramm ja erinevad pilveteenuses hoitavad failid, mis võivad sisaldada isikuandmeid.
Töölepinguga töötajatel ja ka teiste lepinguvormide alusel töötavatel töötajatel on lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustus ja sellest lähtuvalt ka kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

KELLEGA VÕIME ISIKUANDMEID JAGADA?
Juuksekunst OÜ võib teha koostööd erinevate kolmandate isikutega ja meie volitatud andmetöötlejateks võivad olla teenusepakkujad erinevates valdkondades (nt turundusteenused, õigusabi, IT-teenused, maksehäireregister, inkassoteenused). Isikuandmete töötlemine toimub teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses ja järgides minimaalsuse põhimõtet.
Seadusest tulenevalt on meil kohustus edastada isikuandmeid mitmetele riiklikele institutsioonidele (nt Haridus- ja Teadusministeerium, Maksu- ja Tolliamet).

Kui koolitusel osaleja ja arve maksja on erinevad, siis võime maksjale edastada info koolitusel osalenu kohta.
Isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber) jagame enda koolitajatega, sest see on vajalik koolituse läbiviimiseks.

PILDISTAMINE, FILMIMINE JA HELISALVESTAMINE
Juuksekunst OÜ võib koolitustel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega õppe eesmärgil, kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks. Täpsemat teavet pildistamise, filmimise ja helisalvestamise kohta jagame ja osalejate nõusolekut küsime enne iga koolituse algust.

TEIE ISIKUANDMETEGA SEOTUD ÕIGUSED:
saada teavet, milliseid isikuandmeid on kogutud ja töödeldud;
parandada või täiendada enda isikuandmeid;
kustutada enda isikuandmeid (kui see ei ole vastuolus seadustega);
tagasi võtta nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks (nt turunduslikel eesmärkidel);
esitada kaebus, kui Teie õigusi on rikutud.
Võimalike andmekaitsega seotud küsimuste korral, saate meiega kontakteeruda järgnevatel kontaktidel: e-post: merle.tensing@gmail.com, tel: (+372) 58 048 511


SOENGUÜRITUSED & KOOLITUSED
SOENGURINGID